Kalkulator roszczeń frankowych

Raport z symulacji za darmo

W prosty i szybki sposób wygenerują Państwo wieloaspektową analizę roszczeń w sporach o umowy powiązane z frankiem szwajcarskim.

10 pól do wypełnienia

Proces wypełniania danych umowy nie zajmie więcej
niż 3 minuty. Raport będzie dostępny do pobrania od razu
po uzupełnieniu danych umowy.

W związku z zaprzestaniem publikacji wskaźnika LIBOR i zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2021/1847 z dnia 14.10.2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r., przy sporządzaniu analiz wykorzystywany jest wskaźnik SARON Compund.

Powered by